Sortides profesionals

Els graduats en filosofia s'orienten normalment cap a les activitats professionals següents:

  • Docència,  en especial  l'ensenyament secundari i universitari.
  • El periodisme cultural.
  • El món editorial.
  • La gestió i l'orientació d'empreses i institucions culturals.
  • La recerca en el camp de la filosofia i les humanitats.
  • L'educació no formal. La formació permanent. 
  • L'assessoria personal i les relacions públiques.