Presentació

Focus i abast 

La revista COMPRENDRE té com un del seus trets d’identitat ser un lloc de debat filosòfic d’alta qualitat acadèmica, dirigit a un públic universitari internacional, al voltant dels eixos intel•lectuals i les àrees temàtiques que l’han caracteritzada des del seu naixement en 1999. Epistemologia, metafísica, lògica, antropologia, historia de la filosofia, ètica, filosofia de la ciència, hermenèutica o estètica, entre d’altres, són els territoris a l’estudi del quals la nostra revista obre les seves pàgines. 

Procés d'avaluació d'experts/ertes 

Els originals rebuts se sotmetran anònimament a l’informe de dos especialistes externs designats pel Consell de Redacció, el qual es reserva el dret de publicació. Els avaluadors són escollits en funció de l'àrea temàtica i de la llengua utilitzada de les col·laboracions entre professors universitaris estatals o internacionals. Es comunicarà raonadament als autors l’acceptació o el rebuig del seus treballs en el termini màxim de sis mesos. 

Freqüència de publicació 

La revista es publica en paper i on-line dues vegades a l'any, al final de cada semestre natural. El contingut on-line està embargat durant sis mesos des de la publicació. 

Història de la revista 

COMPRENDRE fou fundada en 1999 per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. En 2011 inicia una nova etapa en la qual vol aprofundir en un dels seus trets d’identitat: ser un lloc de debat filosòfic d’alta qualitat acadèmica al voltant dels mateixos eixos intel•lectuals i les àrees temàtiques. Epistemologia, metafísica, lògica, antropologia, historia de la filosofia, ètica, filosofia de la ciència, hermenèutica o estètica, entre d’altres, seguiran essent els territoris a l’estudi del quals la nostra revista obre les seves pàgines. Els seus directors fins al moment han estat: Josep Monserrat (1999-2006), Ignasi Roviró (2006-2010) i Armando Pego (2011-). 

Els principals objectius de Comprendre són, d'una banda, promoure la investigació i divulgar els estudis de filosofia a Catalunya, i de l'altra, presentar el panorama internacional dels estudis filosòfics contemporanis. Creiem que Comprendre pot contribuir així a la vertebració d'un espai de comunicació filosòfica. 

Comprendre està indexada a Erih Plus, CIRC, IBR, IBZ, IBZ Online ISOC, Latindex, Dialnet, Philosopher's Index i Répertoire bibliographique de la philosophie (Université de Louvain). Disposa actualitzat el Segell de Qualitat FECYT. El seu ICDS està inclós a MIAR

Forma part també de REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científico). 

Comprendre ha estat seleccionada per Elsevier a fi de ser indexada a SCOPUS des de desembre de 2015. Forma part del SJR (Scimago Journal & Country Rank). 

 • Sessió informativa 2021

 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
image

"Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades"

Baltasar Gracian