Números Publicats

(2003), Vol. 5, Núm. 2

ARTICLES

127(5)   Notes sobre les figures de la filosofia 
Josep Monserrat Molas
141(19)   Elogi de la Filosofia Antiga 
Pierre Hadot
165(43)   El temps segons Thomas Hobbes 
Bartomeu Forteza
181(59)   Llenguatge i pensament en Rousseau 
Antoni Defez i Martín
197(75)   La màscara de la Il·lustració 
Stanley Rosen

RECENSIONS

219(97)   L. FERRY: Qu'est ce qu'une vie réussie? (Salvi Turró) 
224(102)   N. GRIMALDI: L'home disclocat (Josep M. Porta) 
228(106)   S. ANSALDI: Spinoza et le baroque (Ester Busquets)