Universitat Ramon Llull

Gaudí i Verdaguer: Concordança i context

Jaume Aymar i Ragolta
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

“Per llegir cal entendre, per escriure cal saber, per comprendre cal creure”

J.W. Goethe (1749-1832), poeta, novelista, dramaturg i científic germànic.