Universitat Ramon Llull

Gaudí i Verdaguer: Concordança i context

Jaume Aymar i Ragolta
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates