Universitat Ramon Llull

Gaudí i Verdaguer: Concordança i context

Jaume Aymar i Ragolta
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)