Filosofia i cultura

Lectura, tradició i vida filosòfica a propòsit de G. Steiner

AntoniBosch-Veciana
Any: 
2009
Pagines: 
104
Preu: 
7
Breu: 
La importància que avui, i gairebé sempre —almenys d'ençà que l'escriptura prengué cos en el món grec clàssic—, la lectura ha tingut i té en l'àmbit de la vida filosòfica és indiscutible. Hi ha hagut èpoques en les quals la lectura havia estat explícitament la base de l'ensenyament filosòfic. Quan la filosofia ha tingut a veure amb la lectura, aquesta lectura ha estat un moment de lligam amb la tradició; i ho ha estat críticament, és a dir, com a moment actualitzador d'aquesta tradició i com a moment de transmissió de la mateixa tradició. La reactualització constant de la tradició en l'acte lector fa de la lectura una manera de viure pròpia de la filosofia. En aquest context lector i hermenèutic, la figura de George Steiner ha estat motiu de reflexió i d'estudi ben avinents. L'obra d'un crític literari de la seva talla ha permès treballar el temàtica de la lectura i de la tradició d'una manera excel·lent, sobretot gràcies al seus coneixements específics de lector crític de literatura i, també, de lector que oferia i ofereix la seva lectura com a crítica del moment present.
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof