Facultat de filosofia de Catalunya

Synthesis Fidei. La teologia i la filosofia a la recerca de llur unitat

Josep M.Coll i Alemany
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1988-1989.
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof