Facultat de filosofia de Catalunya

Synthesis Fidei. La teologia i la filosofia a la recerca de llur unitat

Josep M.Coll i Alemany
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1988-1989.
image

“Viure sense filosofar és tenir els ulls tancats sense mirar d’obrir-los mai.”

René Descartes (1596-1650) Filòsof i matemàtic francès.