Facultat de filosofia de Catalunya

Synthesis Fidei. La teologia i la filosofia a la recerca de llur unitat

Josep M.Coll i Alemany
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1988-1989.
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates