Facultat de filosofia de Catalunya

Origen de la vida. Implicacions filosòfiques

FrancescNicolau
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)