Facultat de filosofia de Catalunya

Origen de la vida. Implicacions filosòfiques

FrancescNicolau
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

“No hi ha saviesa sense prudència. No hi ha filosofia sense seny”

Jaume Balmes, filòsof i sacerdot català (1810-1848).