Facultat de filosofia de Catalunya

Origen de la vida. Implicacions filosòfiques

FrancescNicolau
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2002-2003.
image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató