Facultat de filosofia de Catalunya

L'hermenèutica de Gadamer

JoanPegueroles
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999.
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)