Facultat de filosofia de Catalunya

L'hermenèutica de Gadamer

JoanPegueroles
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999.
image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató