Facultat de filosofia de Catalunya

L'hermenèutica de Gadamer

JoanPegueroles
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999.
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof