Facultat de filosofia de Catalunya

La qüestió de Déu en el pensament de Martin Heidegger

EusebiColomer i Pous (1923-1997)
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1990-1991.
image

"Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades"

Baltasar Gracian