Facultat de filosofia de Catalunya

La intelección violenta. Una lectura de la filosofía de la intelección de Xavier Zubiri.

Jose Florentino Pino Canales
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1994-1995.
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates