Facultat de filosofia de Catalunya

La intelección violenta. Una lectura de la filosofía de la intelección de Xavier Zubiri.

Jose Florentino Pino Canales
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1994-1995.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)