Facultat de filosofia de Catalunya

Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l'emergència i l'aparició de l'humà

J. M. Via i Taltavull
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1992-1993.
image

"La veritable saviesa està en reconèixer la pròpia ignorància"

Sòcrates