Facultat de filosofia de Catalunya

El començament de l'ésser i l'ésser del pensar

JoanMartínez Porcell
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1996-1997.
image

"Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades"

Baltasar Gracian