Facultat de filosofia de Catalunya

El començament de l'ésser i l'ésser del pensar

JoanMartínez Porcell
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1996-1997.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)