Facultat de filosofia de Catalunya

El començament de l'ésser i l'ésser del pensar

JoanMartínez Porcell
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1996-1997.
image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató