Facultat de filosofia de Catalunya

El començament de l'ésser i l'ésser del pensar

JoanMartínez Porcell
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1996-1997.
image

"Els altres homes es pensen que saben alguna cosa, jo només sé que no sé res"

Sòcrates