Facultat de filosofia de Catalunya

Contribució a una crítica filosòfica de l'economicisme

AndreuMarquès
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)