Facultat de filosofia de Catalunya

Contribució a una crítica filosòfica de l'economicisme

AndreuMarquès
Breu: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001.
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof