Col·lecció textos docents

Metafísica

JoanMartínez Porcell
Any: 
2012
Preu: 
20
Breu: 
Aquest volum és un manual docent de metafísica cristiana. Com diu el professor Martínez Porcell en la introducció, ha de servir a l'estudiant com a "eina útil de la seva recerca metafísica". Inclou una antologia de 95 textos, una bibliografia i un índex onomàstic.




image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)