Col·lecció textos docents

Lectura de textos

Lectura de Textos de Filosofia

Joan Martínez Porcell
Any: 
2012
Pagines: 
122
Preu: 
10 €
Breu: 
Aquest volum vol servir de material docent de l'assignatura «Lectura de textos», la qual presenta una vessant fonamentalment pràctica. Com es diu a la Introducció, "es tracta de treballar en grup uns textos filosòfics pel tal de poder analitzar-los amb rigor i proporcionar a l'alumne els procediments metodològics per a la seva investigació".
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof