Presentació

La Facultat de Filosofia és hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics eclesiàstics a Catalunya, especialment de la Facultat de Filosofia Sant Francesc de Borja a Sant Cugat del Vallès i de la Facultat de Teologia de Catalunya.

L’any 1983, el pare Paolo Dezza S.I., delegat del Sant Pare a la Companyia de Jesús, oferí al Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, doctor Narcís Jubany, el canvi de titularitat de la Facultat de Filosofia de la Companyia de Jesús.  Després de madura reflexió i de les degudes consultes, el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona decidí demanar a la Congregació per a l’Educació Catòlica el  canvi de titularitat per tal que, amb una nova vitalitat, la Facultat de Filosofia pogués esdevenir a Catalunya una institució superior d’estudis filosòfics i facilités també així el necessari diàleg entre fe i cultura en el món d’avui.

La Congregació per a l’Educació Catòlica, per decret del dia 25 de juliol de 1988 (N. 1745/87/17), establí la nova FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA, i després d’un trienni de temps en experiència aprovà definitivament els Estatuts de la Facultat (N. 926/88/10), conformes a les lleis i normes corresponents de la constitució apostòlica «Sapientia Christiana».

La Facultat de Filosofia és, des de l’any 1990, un dels membres fundadors de la Universitat Ramon Llull, reconeguda per la llei 12/91 del Parlament de Catalunya de 10 de maig.

D’altra banda, manté una vinculació especial amb la Facultat de Teologia de Catalunya. Pel servei que fan els seus professors, també té relacions amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat, l’Escola de Psicologia de la Fundació Vidal i Barraquer, i  la Fundació Joan Maragall.

La Facultat també ha impartit, des del curs 2001-2002, la llicenciatura en Humanitats (Resolució 7 d’octubre de 2002; BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2002), titulació homologada pel Reial Decret 93/2003, de 24 de gener (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2003).

La Facultat de Filosofia s'adreça a estudiants que desitgen adquirir una àmplia cultura filosòfica i humanística i una formació profunda de la intel·ligència, tot atenent els problemes humans i filosòfics d'avui, així com les grans doctrines de tots els temps. Pretén formar la capacitat i la compretència de judici de manera lúcida i crítica, més encara que ensenyar els resultats d'un sistema acabat. Cultiva el desvetllament del pensament i de la reflexió, des de la seva identitat cristiana, i servint-se amb lucidesa del patrimoni filosòfic i humanístic. Els cursos de la Facultat de Filosofia abasten totes les matèries de l'ensenyament clàssic de la filosofia i de les humanitats, i també el coneixement  dels principals autors, a partir de la lectura directa i del comentari dels seus textos.

La Facultat ofereix els estudis següents:

 • Grau en Filosofia
   
 • Grau en Filosofia,  Política i Economia
   
 • Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics
  • I. Itinerari en Filosofia    II. Itinerari en Humanitats (Art i Literatura)
    
 • Doctorat en Filosofia: Humanisme i transcendència
   
 • Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església  (títol propi Universitat Ramon Llull)
  • I. Història de l’Església
  • II. Arqueologia i Art Cristià
  • III. Patrimoni de l’Església
    
 • Postgrau. Diploma universitari d’especialització en Gestió del Patrimoni cultura eclesiàstic  (títol propi Universitat Ramon Llull)

 

Degà: Jaume Aymar i Ragolta
jaymar@filosofia.url.edu
ggalduf@filosofia.url.edu

Vicedegà: Carles Llinàs
cllinas@filosofia.url.edu

Secretària acadèmica: Sílvia Coll-Vinent
scollvinent@filosofia.url.edu

Coordinador de recerca: Armando Pego Puigbó
apego@filosofia.url.edu

Coordinador de doctorat i màster: Carles Llinàs Puente
cllinas@filosofia.url.edu

Cap del Departament de Filosofia teorètica i d’Història de la filosofia i de la ciència: Joan Albert Vicens
jalbertvicens@filosofia.url.edu

Cap del Departament de Filosofia pràctica i humanitats: Sílvia Coll-Vinent
scollvinent@filosofia.url.edu

Administració, Secretària general: Gemma Galduf
facultat@filosofia.url.edu
ggalduf@filosofia.url.edu

Gerent: Gemma Galduf
ggalduf@filosofia.url.edu

 

 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
image

"Qui no es té a si mateix és molt pobre"

Ramon Llull