Presentació

El Grau en Filosofia, Política i Economía (240 ECTS), aprovat per l’ANECA el 11 de desembre de 2017 s’implementarà conjuntament a partir del curs 2018-2019 per la Universidad Pontificia Comillas (UPCO), per la Universidad de Deusto (UD) i per la Universitat Ramon Llull (URL). Projecte Aristos Campus Mundus que tenen signat la Universitat Pontificia Comillas, la Universitat de Deusto i la Universitat Ramon Llull.

 Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia.

El grau en Filosofia, Política i Economia és fruit del treball col·laboratiu i coordinat de les Universitats Comillas, Deusto i Ramon LLull, convençudes de què la resposta als desafiaments del món globalitzat i interconnexionat en què vivim requereix, cada vegada més, propostes innovadores, valentes i ben fonamentades.
Comillas, Deusto i Ramon Llull uneixen així els seus recursos, la seva àmplia experiència i reconeguda qualitat acadèmica i investigadora per oferir aquest grau, nou en el panorama universitari espanyol, però de gran tradició en el món anglosaxó. Un grau que pretén respondre a les noves demandes dels estudiants, de la societat, de les organitzacions de caire divers i també del cada vegada més complex i variable àmbit professional. Un grau, a més, que incorpora les tecnologies de la comunicació com a part essencial de la formació dels estudiants, donant importància alhora a l’acompanyament personalitzat i al seguiment diari per part del professorat, senya d’identitat de les nostres universitats.

El Grau en Filosofia, Política i Economia ofereix una formació bàsica en les tres disciplines i inclou aproximacions de continguts complementaris de l’àmbit del Dret, la Sociologia i les Relacions Internacionals. Aquesta formació interdisciplinària afavoreix la presa de decisions i l’exercici de la responsabilitat implicat en el procés o ajuda a prendre clara consciència que les persones i la defensa de la seva dignitat són i han de ser la veritable finalitat de tot l’entramat sociopolític i econòmic i, en definitiva, permet articular propostes des d’una visió que no podria assolir-se amb la participació d’una sola disciplina o d’un nombre reduït d’elles.

Si t'agrada estar al corrent del que succeeix en la societat en relació amb la política i l'economia i tendeixes a reflexionar i aprofundir sobre això, aquest és un grau orientat a persones que volen desenvolupar el seu pensament crític, que els motiven les discussions, senten curiositat per aprendre, tenen inquietuds i es fan preguntes.
El grau et forma com a consultor social, analista o investigador en l'àmbit de les ciències socials i humanes.
És una titulació molt arrelada i reeixida en el sistema educatiu anglosaxó des de principis del S. XX i innovadora en el panorama nacional. En el context internacional és habitual que líders de la política, el pensament i els mitjans de comunicació hagin estudiat aquesta titulació en universitats com Oxford, Durhan o Yale; és el cas de David Cameron, Benazir Bhutto, o el pensador Isaiah Berlin.
Una formació innovadora, basada en la persona
Estudiaràs de manera presencial, en horari de matí. Tindràs un paper actiu tant dins com fora de l'aula i comptaràs amb el suport d'un tutor en tot moment. Per a això, combinaràs diverses activitats:
• Exposicions a l'aula de professors i alumnes.
• Participació en seminaris.
• Debats.
• Anàlisi crítics.
• Reflexió i discussions conjuntes.
• Elaboració de treballs i informes escrits individuals i en equip.
• Anàlisi i discussió de casos pràctics.

Més informació d’aquest nou Grau en les webs de UPCO i UD:

  1. http://editoreswebd.upcomillas.es/es/grados/grado-en-filosofia-politica-y-economia-online-interuniversitario-comillas-y-deusto
  2. http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/filosofia-politica-y-economia/programa

 En la pestanya ACCÉS dels estudis Grau en Filosofia, Política i Economia, trobareu informació de les proves i requisits d'accés.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya
 

Background Image

Grau Filosofia, Política i Economia

Grau en Filosofia, Política i Economia