Pla d'estudis

Descripció general

L’objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va dirigit als llicenciats en filosofía i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, i també als titulats superiors que desitgin ampliar coneixements en les àrees de filosofia, estètica, art i literatura, i adquirir una competència en la investigació humanística. Una de les finalitats del Màster és la preparació per a l’accés al doctorat.
 
Hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics a Catalunya, la nostra Facultat fomenta prioritàriament la recerca en la conservació i la transmissió crítica de la cultura occidental i del llegat filosòfic i humanístic europeu. El nostre Màster presenta l’especialitat de combinar la Filosofia i les Humanitats (amb una atenció especial a l’Art i la Literatura), i posa l’accent en la tradició humanísitca cristiana. A partir d’una troncalitat comuna, el Màster ofereix dos itineraris:
 
I. Itinerari en Filosofia
II.Itinerari en Humanitats (Art i Literatura)
 
 • Plà d'Estudis Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics i Guies docents

  La Facultat ofereix als llicenciats en filosofia o en humanitats que ho desitgin els estudis de Master en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics que condueixen a l’obtenció del títol de Màster.

  Títol: «Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics»

  Coordinadors del Programa: Dr. Joan Cabó
   
  I. Itinerari en Filosofia​

  Persona, cultura i religió (10 ECTS)

  M30101 Concepcions de la persona en la història.. (5 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
  M30102 Religió i cultura.  (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada

  Mètodes d’investigació (15 ECTS)

  M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i Joan Garcia del Muro

  Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (15 ECTS)

  M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  M30105 Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Ricardo Mejía
  M30106 Bé i ciutat: ”Qüestions fonamentals” (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs

  Art i Literatura (15 ECTS)

  *M30107 Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
  *M30111 Grans literats i corrents literàries (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
  *M30112 Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent

  *És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Art i Literatura (5 ECTS)

  Treball final de recerca (15 ECTS)

  M30110 Treball final de recerca (15 ECTS) 
   
  II. Itinerari en Humanitats

  Persona, cultura i religió (10 ECTS) 

  M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
  M30102 Religió i cultura (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada

  Mètodes d’investigació (15 ECTS)

  M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i Joan Garcia del Muro

  Art i Literatura (15 ECTS)

  M30107 Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
  M30111 Grans literats i corrents literàries (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
  M30112 Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent

  Treball final de recerca (15 ECTS)

  M30110 Treball final de recerca (15 ECTS) 

  Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (15 ECTS)

  *M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
  *M30105 Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Ricardo Mejía
  *M30106 Bé i ciutat: ”Qüestions fonamentals” (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs

  *És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
  *L’obtenció d’aquest Màster dóna accés al Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència

  Codi Assignatura 2020-2021

  Crèdits ECTS

  Semestre Guia docent
    Persona, cultura i religió      

  M30101 Concepcions de la persona en la història

  Concepcions de la persona en la història. L’essència de l’amor segons Kierkegaard

  5 Primer  Programa

  M30101Religió i cultura

  Religió i Cultura: Religió i Política 

  5

  Segon  Programa
           
    Mètodes d'investigació      

  M30103 Mètodes d'investigació

  Mètodes d'investigació 15 Primer i segon  Programa
           
    Metafíscia, Epistemologia, Ètica i Filosofia política      

  M30104 La qüestió metafísica

  La qüestió metafísica

  5 Segon  Programa

  M30105 Veritat i raó

  Veritat i raó. Ment, ciència i societat. Qüestions actuals     5 Segon  Programa 

  M30106 Bé i ciutat: qüestions fonamentals

  Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. V. S. Soloviov: de la Teocràcia a l’Apocalipsi 5

  Segon

  Programa 
           
    Arte i Literatura      
  M30107 Art i bellesa en la historia

  Art i bellesa en la història

  5 Primer  Programa

  M30111 Grans literats i corrents literaris

  Grans literats i corrents literaris. Poètica, narrativa i psicoanàlisi

  5 Primer  Programa

  M30112 Clàssics de l'humanisme cristià

  Classics Humanisme cristià: (S. XX) de Mauriac a Green  

  5

  Primer   Programa
           
  M30110 Treball final de recerca Treball final de Màster 15   Programa

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya