El títol s’organitza en quatre mòduls i un treball final pràctic, consistent en el seguiment d’un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics d’ètica, bioètica, antropologia, sociologia, diversitat religiosa, diversitat cultural, teologia pastoral, acompanyament pastoral hospitalari, comunicació i eines d'acompanyament, psicologia del malalt i gestió del dol.

Mòduls
Ètica i Bioètica (3 ECTS)
Aquest mòdul oferirà els coneixements bàsics en ètica i bioètica, desenvolupant el següent: Els conceptes fonamentals de l’ètica. El fet de la moralitat: la qüestió de la fonamentació; Relativisme vs universalisme; El problema del mal moral. Reflexions a l’entorn del nihilisme. Emotivisme. Ètiques teleològiques. Hedonisme, Epicur, Aristòtil, Utilitarisme, Tomàs d’Aquino. Ètiques deontològiques: Estoïcisme, Sèneca, Kant. Breu panoràmica del moment actual. Fonaments de bioètica i de biologia. La bioètica personalista. Comitès d’ètica clínica. L’Eutanàsia. Experimentació amb humans. Transplantaments d’òrgans. Bioètica i Biodret: decisions legals i ètiques.

Antropologia i Sociologia (3 ECTS)
Aquest mòdul presentarà els orígens antropològics i coneixements culturals sociològics, segons el següent temari: Els orígens de la medicina occidental. La malaltia en les cultures del continent americà (Amèrica del Nord, Central i del Sud). Malaltia i diversitat cultural en el Subcontinent Indi. Malaltia i diversitat cultural en el continent africà (Àfrica del Nord o mediterrània, Àfrica tropical o subsahariana). El sistema medicinal xinès. Sanació i medicina a Filipines. La cura a la Federació Russa. Medicina tradicional japonesa. Què és la mort? Què vol dir morir-se? La mort com un fet personal i la mort com un fet social. Cultures de la mort a Àsia i a Àfrica. La mort a Occident. La medicalització de la mort/la mort tecnològica. El tanshumanisme. Religió i mort. La mort cristiana

Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral (4 ECTS)
Aquest mòdul presentarà la diversitat religiosa i cultural i la Teologia Pastoral, tot desenvolupant el següent temari: El Diàleg ecumènic i interreligiós. Visió general entorn de la definició de religió i models de classificació. Espiritualitat de les grans religions del món: el zoroastrisme, l’hinduisme, el budisme, el taoisme, el xintoisme, el judaisme, el cristianisme, l’islam. Religió i modernitat: els nous moviments religiosos. Teologia cristiana de les religions, el Concili Vaticà II. Les religions davant el diàleg interreligiós: reptes de futur. Poden dialogar/pregar juntes les religions? Mística i diàleg Interreligiós (ensenyances i testimonis de mestres espirituals). Antropologia mèdica. Antropologia en el món de la salut. La corporeïtat de la persona des de l’Ètica Sanitària. Ambigüitat del cos. Espiritualitat del cos. El llenguatge del cos. La corporeïtat des de la Teologia Pastoral. El malalt des de l’Antropologia. El malalt des de la Teologia. La Bíblia i el món de la salut. Espiritualitat del malalt.

Acompanyament pastoral hospitalari, Comunicació i eines d’acompanyament, Psicologia del malalt i gestió del dol (4 ECTS)
Aquest mòdul descobrirà la metodologia del counseling per l’acompanyament espiritual i/o religiós per respondre a les necessitats espirituals de la persona, i facilitarà els elements per tal que es pugui donar una comprensió de com afecta la situació de la malaltia al propi món intern i al món relacional del malalt, així com eines d’acompanyament al procés de la malaltia: Couseling Pastoral. Necessitats espirituals i respostes des de l’àmbit espiritual i/o fet religiós. Recursos d’acompanyament des del fet religiós. La força de l’empatia. El sentit eucarístic del sofriment. La força de l’equip. La malaltia i la seva dimensió relacional. L’ésser humà davant la situació de la malaltia. Valors psicològics i espirituals davant de la malaltia. El context hospitalari i sociosanitari actual. Necessitats espirituals de la persona malalta. Acompanyament al malalt i la família. Acompanyament al morir i al dol.

Treball final pràctic (6 ECTS)
Treball final pràctic supervisat per un tutor consistent en el seguiment d’un cas hospitalari.

Mòduls  TOTAL 20 CRÈDITS ECTS

Ètica i Bioètica (3 ECTS)

Programa Ètica

Programa de Bioètica

Antropologia i Sociologia (3 ECTS)

Programa d'Antropologia

Programa de Sociologia

Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral (4 ECTS)

Programa Diversitat religiosa i cultural

Programa Teologia Pastoral

Acompanyament pastoral hospitalari, Comuniciació i eines d'acompanyament, Psicologia del malalt  i gestió del dol (4 ECTS)

Programa Acompanyament pastoral y gestió del dol

Programa Comunicació i eines d'acompanyament

Programa Eines d'acompanyament 

Psicologia del malalt

Trebal final pràctic (6 ECTS) Treball final práctic

 

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya

Background Image

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia. Inici de curs 12 de gener de 2021

Horaris, Tríptic, Més informació