Humanitats

Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l’art

Sílvia Coll-Vinent
Breu: 
Este volumen recoge los trabajos presentados en la jornada de homenaje a Manuel Trens (Facultat de Filosofia, 22 de octubre de 2009), que nos lo presentan como liturgista, mariólogo, coleccionista e historiador del arte. Inlcuye también el inventario del legado artístico de Mn. Trens del Museu de Vilafranca.
image

"Els altres homes és pensen que saben alguna cosa, jo només se que no se res"

Sòcrates