Facultat de filosofia de Catalunya

Què és la lògica? Sobre l'U auràtic o, també, sobre evidència, objectivitat i ciència primera

CarlesLlinàs Puente
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 2004-2005
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)