Facultat de filosofia de Catalunya

Què és la lògica? Sobre l'U auràtic o, també, sobre evidència, objectivitat i ciència primera

CarlesLlinàs Puente
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 2004-2005
image

“No hi ha saviesa sense prudència. No hi ha filosofia sense seny”

Jaume Balmes, filòsof i sacerdot català (1810-1848).