Facultat de filosofia de Catalunya

Synthesis Fidei. La teologia i la filosofia a la recerca de llur unitat

Josep M.Coll i Alemany
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 1988-1989.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)