Facultat de filosofia de Catalunya

La qüestió de Déu en el pensament de Martin Heidegger

EusebiColomer i Pous (1923-1997)
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 1990-1991.
image

"Qui no es té a si mateix és molt pobre"

Ramon Llull