Facultat de filosofia de Catalunya

Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l'emergència i l'aparició de l'humà

J. M. Via i Taltavull
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 1992-1993.
image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató