Facultat de filosofia de Catalunya

Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l'emergència i l'aparició de l'humà

J. M. Via i Taltavull
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 1992-1993.
image

"La culminació de la intel·ligència és la bondat"

José Antonio Marina, Filòsof