Facultat de filosofia de Catalunya

El començament de l'ésser i l'ésser del pensar

JoanMartínez Porcell
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 1996-1997
image

“Per llegir cal entendre, per escriure cal saber, per comprendre cal creure”

J.W. Goethe (1749-1832), poeta, novelista, dramaturg i científic germànic.