Facultat de filosofia de Catalunya

Origen de la vida. Implicacions filosòfiques

FrancescNicolau
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 2002-2003.
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)