Facultat de filosofia de Catalunya

Fra Ramon Pané i l'univers simbòlic ta

JaumeAymar i Ragolta
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 2009-2010
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)