Facultat de filosofia de Catalunya

Fra Ramon Pané i l'univers simbòlic ta

JaumeAymar i Ragolta
Breu: 
Lección inaugural del curso académico 2009-2010
image

"Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades"

Baltasar Gracian