Els objectius generals del SGIC són:

a) Establir polítiques i estratègies de millora de la qualitat i de la innovació acadèmica, docent i investigadora de la FF, així com dels serveis administratius i de suport a l'alumnat, i implantar sistemes eficaços de garantia interna de la qualitat que, posteriorment, seran objecte d'avaluació i d'auditoria per part de la URL que té certificats per AQU-Catalunya els processos transversals del conjunt dels seus centres.

b) Consolidar sistemes de control intern i d'avaluació en base a fórmules cimentades en el compromís i en la responsabilitat social.

c) Crear les condicions necessàries per a l'acreditació.

D’acord amb l’última versió de Guia per a la certificació de la implantació de Sistemes de Garantia interna de la Qualitat (SGIQ) (AQU Catalunya, 5ª ed., Juliol 2019), el present SGIQ de la Facultat de Filosofia ha distribuït el seu contingut en sis dimensions i estàndards d’avaluació.

Autorització del responsable:

La URL és una institució federada, la qual téelements de coordinació comuns acordats per tots els membres participants que passen a ser d’obligat compliment. En el nostre cas, s’evidencia a partir de processos de coordinació transversals de qualitat de la URL.

La URL disposa de processos de coordinació entre les facultats i el rectorat de la Universitat, i cada facultat disposa, a més, d’un manual del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ), que determina els processos interns del centre.

Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ) / Aprovat el 25 de juny de 2020.

Aprovació del Manual del SGIQ por la UQIAD-URL.

Mapa de processos del SGIQ de la FF-URL.

1. Revisió i millora del SGIQ

1.1. MSGIQ-FF-URL_D1/01: PROCÉS DE DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJETIUS DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA.

1.2. MSGIQ-FF-URL_D1/02: PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA AL SISTEMA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA (SGIQ)

1.3. MSGIQ-FF-URL_D1/03: ASPECTES GENERALS DEL SGIQ. PROCÉS DE SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA

2. Diseny, revisió i millora dels programes formatius

2.1. MSGIQ-FF-URL_D2/01: PROCÉS DE DISSENY I APROVACIÓ DE NOVES TITULACIONS

2.2. MSGIQ-FF-URL_D2/02: PROCÉS D'APROVACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA

2.3. MSGIQ-FF-URL_D2/03: PROCÉS DE SEGUIMENT DE LES TITULACIONS OFICIALS DEL CENTRE

2.4. MSGIQ-FF-URL_D2/04: PROCÉS D'APROVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LES TITULACIONS

2.5. MSGIQ-FF-URL_D2/05: PROCÉS D'ACREDITACIÓ DE TÍTOLS

2.6. MSGIQ-FF-URL_D2/06: PROCÉS D'EXTINCIÓ D'UN TÍTOL

3. Ensenyament-aprenentatge i suport als estudiants

3.1. MSGIQ-FF-URL_D3/01: PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D'ESTUDIANTS

3.2. MSGIQ-FF-URL_D3/02: PROCÉS D'AJUDA I ORIENTACIÓ DELS ESTUDIANTS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL SEU APRENENTATGE I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

3.3. MSGIQ-FF-URL_D3/03: PROCÉS D'ASSIGNACIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ DELS TREBALLS DE FI DE GRAU (TFG) I DE MÀSTER (TFM)

3.4. MSGIQ-FF-URL_D3/04: PROCÉS DE GESTIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES I MOVILITAT

3.5. MSGIQ-FF-URL_D3/05: PROCÉS DE GESTIÓ DEL GABINET DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL (GPP)

3.6. MSGIQ-FF-URL_D3/06: PROCÉS D'ATENCIÓ A LES SUGGERÈNCIES, AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS O FELICITACIONS

4. Personal acadèmic

4.1. MSGIQ-FF-URL_D4/01: PROCÉS DE GESTIÓ DE LA POLÍTICA DEL PDI I DEL PAS

4.2. MSGIQ-FF-URL_D4/02: PROCÉS DE CAPTACIÓ I SELECCIÓ DEL PDI I DEL PAS

4.3. MSGIQ-FF-URL_D4/03: PROCÉS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PDI I DEL PAS

4.4. MSGIQ-FF-URL_D4/04: PROCÉS D'AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS

5. Recursos materials i serveis

5.1. MSGIQ-FF-URL_D5/01: PROCÉS DE GESTIÓ DE RECURSOS MATERIALS I DELS SERVEIS DEL CENTRE

6. Informació pública i rendiment de comptes

6.1. MSGIQ-FF-URL_D6/01: PROCÉS D'ANÀLISI I UTILITZACIÓ DE RESULTATS

6.2. MSGIQ-FF-URL_D6/02: PROCÉS DE PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

image

"La veritable saviesa està en reconèixer la pròpia ignorància"

Sòcrates
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017