Garantia de Qualitat

La Universitat Ramon Llull (URL), des dels seus inicis, ha demostrat un compromís total amb l’establiment i la consolidació d’una cultura de la qualitat que permeti respondre de manera escaient als futurs reptes que s’estan presentant, impulsant totes aquelles activitats encaminades a assegurar la qualitat, tant interna com externa.

Assegurar la qualitat s’ha convertit en un eix central de la política i les estratègies adoptades per la nostra universitat en els últims temps. Aquest seguit d’accions han tingut com a objectiu principal garantir i afavorir el nivell de qualitat i la millora continua dels programes formatius que imparteixen la totalitat dels seus centres.

L’any 2019 la URL rebé una certificació favorable dels processos transversals per part de l’AQU Catalunya. D’aquesta manera, la Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL) ha adquirir les condicions necessàries per tal d’avaluar els nous dissenys del SGIQ dels seus centres que encara no el tinguin aprovat.

A fi d’aconseguir aquesta meta, la Facultat ha elaborat un Sistema de Garantía Interna de Qualitat (SGIQ) que ha rebut una valoració positiva per part de la Junta de Govern de la URL, després d’haver estat avaluat favorablement per la UQIAD-URL en el marc de la Guia per a la Certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat d’AQU-Catalunya, fet que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest document.

Organigrama de la Facultat de Filosofia

Membres de la Comissió de Qualitat i Avaluació Interna

Mapa de Processos

Política de Qualitat

 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)