Preguntes més freqüents

 • Per què estudiar Filosofia a la Facultat de Filosofia de la URL?
  • Una formació oberta al fonament. La Filosofia permet obrir la intel·ligència i el cor de les persones a les grans qüestions que han afectat i afecten l’home que es pregunta sobre el sentit i el fonament de l’existència.
  Una formació en diàleg amb les grans tradicions. La Filosofia exigeix un diàleg amb els grans corrents de pensament que configuren la vida i les cultures de la nostra societat.
   
  Una formació de criteris orientadors. La Filosofia posa en contacte amb els pensadors més importants de la historia i la seva reflexió, per trobar, amb la raó humana, els criteris que condueixin la persona a viure com a veritable persona.
 • Puc no matricular-me a curs sencer?

  L’alumne pot no matricular-se del curs sencer, depenent dels estudis i en alguns casos se li pot demanar un mínim de 30 crèdits ECTS a primer curs. 
  A l’alumne no se li exigeix finalitzar els estudis en els terminis establerts, pot fer-ho més lentament, en alguns casos pot allargar-se per situació laboral o perquè l’alumne vol aprofundir més en les matèries d’estudi.

 • Puc fer assignatures soltes del pla d’estudis?

  L’alumne  pot matricular-se de qualsevol assignatura de qualsevol curs, sempre que la seva finalitat no sigui obtenir el títol corresponent. Podrà fer-ho com alumne amb dret d’examen (extraordinari) o com alumne que només assisteix al curs (oient), en els dos casos se li emetrà un certificat, en el primer cas un certificat amb la qualificació i en el segon cas un certificat conforme a assistit al curs.

 • Quines sortides professionals tenim?
  La Filosofia es especialment recomanada per a les professions relacionades amb els àmbits següents:
  • L’antropologia
  • La psicologia
  • La sociologia
  • L’ensenyament i la pedagogia
  • La recerca
  • La religió i la teologia
image

"Qui no es té a si mateix és molt pobre"

Ramon Llull