Professorat

Martínez-Porcell, Joan

Categoria Acadèmica: Catedràtic

e-mail: jmartinez@filosofia.url.edu; joanmartinezporcell@gmail.com

Línies d’investigació:

 • La fonamental línia d’investigació es mou a l'entorn del pensament metafísic, i més concretament de la qüestió de la filosofia de l'acte. Aquesta orientació va produir la necessitat de dissenyar assignatures que precisen d'una intensa especialització tècnica, com ara 'nocions claus de la filosofia' o cursos monogràfics sobre el pensament d'autors com Heidegger, Siewerth, o Przywara. Darrerament ha estat abundosa la publicació d’articles especialitzats en els autors metafísics del segle XII.
 • S'ha desenvolupat també una línia d'investigació a l'entorn de la influència del pensament metafísic islàmic en autors com Ibn Sina o els reformadors islamistes del segle XIX. De totes aquestes matèries s'han elaborat abundosos materials docents ja publicats (més de set llibres des de l'any 1992 al 2011) en l'any 2002 es va començar el grup de recerca de la URL pensar per conviure. Destacar que Barcelona ha estat la única ciutat europea que ha aconseguit entrar en l'àmbit internacional dels G.R.I.C (groupes de recherche islamo-chrètien) presents a Síria, Líban, Marroc, París, Brosselles. La secció de Barcelona ha participat en els seus encontres internacionals de Lyon (2003) i a Rabat (2004)

Assignatures que imparteix:

 • Ontologia
 • Metafísica
 • Qüestions aprofundides de Metafísica
 • Qüestions aprofundides de Teoria del Coneixement
 • Curs monogràfic de filosofia actual
 • Qüestions de Metafísica (Màster)

Breu resum CV (indicar fins a cinc publicacions d’impacte dels últims cinc anys):

Neix a Barcelona el 16 d'abril de 1960. Estudis primaris, Batxillerat i COU a l'Institut Balmes (1977). Es Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Burgos (1978-1983). Doblement Llicenciat en Filosofia, per la UNED (1986) i per la P.U. Sant. Thoma de Roma (1986-1988). Es doctor en Filosofia, per la Universitat de Barcelona (1992), amb la tesi sobre la incomunicabilitat ontològica de la persona. Professor ordinari de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i professor catedràtic de la Universitat Ramon Llull. En el 2003 cursa estudi s d'islamologia al I.D.E.O (Institut dominicain d'études orientals) del Caire (Egipte). Fou vice-degà de la Facultat des del 1994 al 1997, i degà de la mateixa des de 2005 a 2012. Imparteix habitualment l'assignatura de Metafísica, i les Qüestions aprofundides de metafísica i teoria del coneixement. També com a cursos complementaris: L’experiència transcendental en J.B. Lotz, o l 'introducció a la lectura d 'ésser i temps de M. Heidegger. Ha estat coordinador de diversos programes de doctorat i director del grup de recerca Pensar per Conviure, de diàleg islamo-cristià, admès als G.R.I.C (Groupes de recherches islamo-chrétien). Les principals línies d'investigació i estudi ha estat la metafísica, en especial de l'ésser finit, l'idealisme alemany i la filosofia islàmica. Es autor, entre altres llibres publicats, de: Metafísica de la persona. (P.P.U Barcelona. 1992) 2° ed  (2009); Ésser i persona (P.P.U.  Barcelona (1995); El començament de l’ésser i l 'ésser del pensar. (Facultats de  Teologia i  Filosofia de  Catalunya. Barcelona. 1996); Aportacions al Pensament en diàleg a la llum de la Revelació, La mística cristiana i musulmana com a lloc d'encontre, (2004). Dios, persona y conocimiento, (Balmes. Barcelona (2009). Com a manuals docents ha publicat: Lectura de textos (2º edició) (2011) i Metafísica. MRR. Barcelona 2012) a Ha escrit nombrosos articles especialitzats a revistes de filosofia i diverses comunicacions i ponències.

Cinc publicacions d’impacte dels últims cinc anys:

 1. Forma dat esse come principio fundamentale dell'ontologia della persona di Tommaso d'Aquino, Espíritu (2014) LXII, 146 (335-359)
 2. Forma dat esse: una ontología cristiana del espíritu humano, Pensamiento (2015) 71.267 (631-643)
 3. De Unione corporis et spiritus. Espíritu (2015) LXIV. 150 (397-421)
 4. El influjo de un inédito anónimo de Clairvaux en el nacimiento de la teología afectiva. Revista Española de Teología (2017) LXXVII (363-384)
 5. Introducción y traducción del De Spiritu et anima, un opúsculo inédito atribuido a Alcher de Clairvaux. Espíritu (2018) 67. 155 (11-58)

 

 

 • "Per què estudiar Ramon Llull en temps de crisi" (27 de novembre de 2019)

 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 28 novembre 2019

  2a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • Jornades Filosofia i Intel·ligència Artificial - 27 novembre 2019

  1a sessió de les Jornades sobre Filosofia i Intel·ligència Artificial celebrades a la Facultat de Filosofia de Catalunya
 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017
 • Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Festivitat del beat Ramon Llull patró de la Universitat.

  Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 23 de novembre de 2016.
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
image

“No hi ha saviesa sense prudència. No hi ha filosofia sense seny”

Jaume Balmes, filòsof i sacerdot català (1810-1848).