Professorat

Foto Antoni Bosch

Bosch-Veciana, Antoni

Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació (Filosofia) per la Universitat de Barcelona, amb premi extraordinari (2003). Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (1982)...

Graus universitaris:

1977 Llicenciat en Teologia, Facultat de Teologia de Catalunya.
1982 Llicenciat en Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona.
2003 Doctor en Filosofia, amb premi extraordinari, Universitat de Barcelona.
1975-1989 Professor a la Facultat de Teologia de Catalunya (1975-1977 Invitat; 1977-1981 Encarregat de Curs; 1981-1984 Adjunt; 1984-1989 en excedència). Grec, Cursos Monogràfics d'Estudis Joanencs i altres temàtiques bíbliques.
1975-2013 Professor estable de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) (abans, Institut de Teologia de Barcelona). Grec, Metodologia Teològica, Fe i Raó, Seminari de Síntesi Teològica, Història de la Filosofia Antiga i Medieval, Introducció a les Ciències Religioses iAntropologia Filosòfica
1975-1980 Professor titular d'Ètica a l'Escola Universitària d'Infermeria «Santa Madrona». Ètica I i II.
1977-1980 Professor titular de Moral Professional a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB). Moral Professional I i II.
1983-2011 Professor Catedràtic d'Ensenyament Secundari (Filosofia), per oposició.
1985-1998 Professor al Centre de Pensament Cristià de Manresa. Introducció a la Bíblia i Evangeli de Joan.
1990-2013 Professor Associat a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Antropologia Filosòfica, Antropologia Cultural, Filosofia Antiga, Lectura de textos de Filosofia Antiga i Cursos sobre temàtiques gregues.
1993-1994 Professor-Moderador d'Història del pensament socioeconòmic a ESADE.
1998-1999 Professor invitat a la Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap de la Rijksuniversiteit de Groningen. Plotí, Hermenèutica heideggeriana.
1998-2004 Professor estable de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCREVic). Filosofia Antiga i Medieval, Seminari Fe i Raó en la història, Seminari de Síntesi Teològica.
2001-2013 Professor del Curs Pont (àrea de Filosofia) de la Facultat de Teologia de Catalunya.
2003-2008 Professor al Curs Introductori en el Seminari Conciliar de Barcelona. Introducció a la Filosofia.
2007-2008 Professor Associat a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Ciutadania i Coneixement.
2007-2013 Professor del Màster «Filosofia i Estudis Clàssics». Lisis. Fedó.

Participació en institucions:

Membre numerari de l'«Associació Bíblica de Catalunya» (1978)
Membre numerari de la «Institución San Jerónimo para la investigación bíblica» (1980)
Membre de la «Societat Catalana de Filosofia» (1984)
Membre de la «International Plato Society» (1997)
Membre del «Centre d'Études sur la pensée antique "Kairos kai Logos"» (université d'Aix-en-Provence)(1998)
Membre de la «Sociedad Ibérica de Filosofía Griega» (2006)

Participació en Congressos:

Ha participat en diversos Congressos, Col·loquis i Seminaris. Cal destacar els Symposia de la "International Plato Society" (Toronto 1998, Jerusalem 2001, Würzburg 2004, Dublin 2007), el Colloque franco-espagnol: "L'amitié dans la philosophie antique" (París, 2001) i els Col·loquis de Vic (del 1996 fins a l'actualitat).

Interessos i recerca:

La meva àrea de recerca gira entorn dels pensadors de l'antiguitat clàssica grega, sobretot el platonisme, el gnosticisme i el cristianisme, així com dels seus intèrprets. Igualment formen part del meu interès les àrees temàtiques que tracten l'antropologia filosòfica i l'hermenèutica.
Membre del Grup de Recerca «Filosofia i Cultura» de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.
Membre del Grup de Recerca «Eidos. Hermenèutica, platonisme i modernitat» de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Publicacions

Articles recents (selecció)
2012. «Entre foscors i clarors. La “mirada” com a “exercici filosòfic” a la caverna de Plató»: Revista Catalana de Teologia XXXVII/2 (2012), 541-579. Aparegut també en: Temps d’Educació 42 (2012),133-162 i igualment en en Enric Casaban i Xavier Serra (eds.), II Congrés Català de Filosofia. Joan Fuster, In Memoriam (Sueca, 9-11 de novembre del 2011), Catarroja – Barcelona: Editorial Afers 2012, 15-45.
2011. «Del llenguatge de la bellesa al llenguatge de l’amor»: Revista Catalana de Teologia [Barcelona] XXXVI/2 (2011), pp. 429-433.
2010. Synousia i Filosofia en les cartes II i VII del Corpus platònic»: A la recerca del sentit de la Paraula. Miscel·lània en homenatge al prof. Dr. J. Rius-Camps, a cura de J. Planellas i Cristina Godoy: Revista Catalana de Teologia [Barcelona] xxxv/2 (2010), 839-863.
2010. «Pierre Hadot, lector de l’antiguitat clàssica: la contemporaneïtat de la vida filosòfica»: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia XXI, (2010) 7-46.
2009. «La "filosofia" del judaisme alexandrí com a "manera de viure": Revista Catalana de Teologia XXXIV/2 (2009) 503-521.
2009. «"Els terapeutes" com a filòsofs en el "De Vita Contemplativa" de Filó d'Alexandria»: Revista Catalana de Teologia XXXIV/1 (2009) 167-188.
2008. «Lectura, interpretación y comprensión»: Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán IV (Desembre de 2008) 191-201.
2007. «Sòcrates com a figura del filòsof en el Gòrgias de Plató: un debat radical sobre «la millor manera de viure» a la Ciutat i sobre l’art de la política»: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia IX/1-2 (2007) 5-44.
2006. «Giovanni Reale, una vita e un'opera di unità e armonia»: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia VIII/1 (2006) 63-73.

Llibres:

2013. El moviment lector de Pierre Hadot. De l’antiguitat clàssica a la contemporaneïtat de la vida filosòfica, Barcelona: AEAU-Agrupació d’Autors i Editors Universitaris 2013.
2010. Judaisme alexandrí i filosofia, Barcelona: PPU 2010.
2006. La saviesa nascuda en el Temple de Delfos: ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία (Plató, Apologia de Sòcrates, 20d8), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Facultat de Filosofia de Catalunya 2006.
2003. Amistat i Unitat en el Lisis de Plató. El Lisis com a narració d'una συνουσία dialogal socràtica, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions 2003.

Llibres (editor):

2010. Heidegger o la pràctica de la filosofia. L’home, el lector i el filòsof, (Filosofia i Cultura, 2), Barcelona: PPU 2010.
2010. Amb Josep Monserrat-Molas, Philosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Vol. II, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Societat Catalana de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans) 2010.
2009. Lectura, tradició i vida filosòfica. A propòsit de G. Steiner, (Filosofia i Cultura, 1), Barcelona: PPU 2009.
2007. Amb Josep Monserrat-Molas, Philosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Vol. I, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Societat Catalana de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans) 2007.
2002. El futur del cristianisme. El pensament teològic als inicis del segle XXI. (Aula de Ciència i Cultura, 14), Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell 2002.
1987. Amb Àngel Castiñeira Breu història de la filosofia. Les grans etapes del pensament filosòfic, (Capitell, 6), Barcelona: Columna 1987.

 

Capítols de llibre (recents):

2013. «Qu’est-ce que philosopher?». Pierre Hadot i la manera de viure filosòfica, en AAVV, La filosofia com a forma de vida, Barcelona: La Busca edicions 2013, 15-67.
2012. Εἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga, en Josep Monserrat i Ignasi Roviró (eds.), La imatge. Col·loquis de Vic. XVI, Barcelona: Societat Catalana de Filosofia-Ajuntament de Vic-Universitat de Barcelona 2012, 45-70.
2012. Entre foscors i clarors. La «mirada» com a «exercici filosòfic» a la caverna de Plató», en Enric Casaban i Xavier Serra (eds.), II Congrés Català de Filosofia. Joan Fuster, In Memoriam (Sueca, 9-11 de novembre del 2011), Catarroja – Barcelona: Editorial Afers 2012, 15-45.
2011. Sur l’utilisation du mot «Europe» dans le Corpus Platonicum, en Odile Wattel-de Croizant, Europe: état des connaissances. D'Europe à l'Europe V, Bruxelles: Métamorphoses d'Europe 2011, 97-110.
2011. El mite d’Europa. Aproximació al seu logos hel·lènic, en Josep Monserrat i Ignasi Roviró (eds.), Europa. Col·loquis de Vic. XV, Barcelona: Societat Catalana de Filosofia-Ajuntament de Vic-Universitat de Barcelona 2011, 13-38.
2010. De lletjors i belleses en Plató. La bellesa de Lisis, segons Sòcrates (Lisis), en relació a la bellesa de Sòcrates, segons Alcibíades (Convit), en Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany, La Bellesa. Col·loquis de Vic. XIV. La Bellesa. Edició a cura de. Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia, Barcelona 2010, pp. 45-72.
2010. Dramatic Settings and Philosophical Content in Plato’s Philebus, en A. Bosch-Veciana - J. Monserrat-Molas (ed.), Philosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Vol. II, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Societat Catalana de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans) 2010, 101-114.
2010. La veritat i viure en la veritat segons Plató. Antecedents, contextos i textos sobre l’ἀλήθεια platònica, en A. Puig Tàrrech (ed.), La veritat i la mentida (Scripta Biblica, 10), Barcelona: PAM – ABCat 2010, 235-289.
2009. Lectura i vida filosòfica, en A. Bosch-Veciana (Ed.), Lectura, tradició i vida filosòfica. A propòsit de G. Steiner, (Filosofia i Cultura, 1), PPU, Barcelona 2009, 9-30.
2008. De la Mnemòsine homèrica a l'anamnesi platònica: un itinerari en l'exercitació de la saviesa, en Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany (ed.), La Memòria. Col·loquis de Vic. XII, Barcelona: Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia, Barcelona 2008, 20-38.
2008. L'aire en la Grècia Clàssica, en AAVV, L'Aire i el Medi, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 2008, 33-85.
2007. L'oikonomia en la Grècia clàssica i els llibres dels Econòmics atribuïts a Aristòtil, en en Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany (ed.), L'Economia. Col·loquis de Vic. XI. Barcelona: Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia, Barcelona 2007, 40-54.
2007. Socrates as a figure of philosopher in the Gorgias, en en A. Bosch-Veciana - J. Monserrat-Molas (ed.), Philosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Vol. I, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Societat Catalana de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans) 2007, 93-136.

 

Traduccions:

1992. Metafísica. Antologia Mínima. Edició i traducció a cura d'Antoni Bosch i Veciana. Introduccio de Miguel Candel, ("Textos bàsics de filosofia", 3), Santa Coloma de Gramenet: Ed. Casal del Mestre-Grup de Filosofia 1992.
1989. El Discurs del mètode, ("Clàssics del pensament", 5). Traducció d'Antoni Bosch i Veciana, Barcelona: Ed. Alhambra 1989.

Altres publicacions:

1999. Hermeneutics and Psychoanalytical Reading. (Serie Tecnología Filosófica, 21), coeditat amb Patrik Vandermeersch, Barcelona: Universitat de Barcelona 1999.
1998. Notes per a una lectura de l'aporia final del Lisis platònic. (Serie Tecnología Filosófica, 11), Barcelona: Universitat de Barcelona 1998.
1997. Llei i desobediència en l'Antígona de Sòcrates. (Serie Tecnología Filosófica, 6), Barcelona: Universitat de Barcelona 1997.

 • La URL en xifres

  La URL en xifres
 • Festivitat de Beat Ramon Llull. Patró de la Universitat (5 de desembre de 2018)

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Coordinadors del Grau en Filosofia, Política i Economia

  Grau FIPE Universitat Ramon Llull, Universidad Comillas, Universidad Deusto
 • Presentació del Grau en Filosofia, Política i Economia (18/06/2018)

  La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è. aniversari
 • Els professors ens parlen del Grau en Filosofia, Política i Economia, impartit per les Universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull.

  Els professors i la seva docència.
 • Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull). Presentació del Grau 18 de juny a les 18.30 h.

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Miscel·lània d'Homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S.J.

  Acte del Beat Ramon Llull 2017, presentació de la Miscel·lània "Persona, Diàleg, Comunitat"
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • Catòlics i musulmans el 2017: desafiament, rebuig o confiança?

  Conferència P. Vincent Feroldi, 9 de maig de 2017
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Misericòrdia et misera. Conferència del Dr. Jaume Aymar Ragolta

  Meditació plàstica sobre la vocació de Sant Mateu, 15 de febrer de 2017
 • Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Festivitat del beat Ramon Llull patró de la Universitat.

  Cloenda actes del 7è Centenari Any Llull. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 23 de novembre de 2016.
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • La Mediterraneïtat un element que marca l'ADN de Barcelona i Catalunya

  Curs d'estiu 2014-2015
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"
 • URL 25 anys

  Com definiries la Universitat Ramon Llull en una paraula
image

"Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades"

Baltasar Gracian