Sortides professionals

Les principals sortides professionals d'un màster d'aquest tipus són la recerca universitària i la docència, tant a nivell universitari com d'educació secundària. També cal considerar l'interès que puguin tenir empreses, institucions o fundacions de diversos àmbits (culturals, educatives, de serveis socials, gestió del patrimonil cultural, relacions internacionals, etc.) en professionals altament qualificats, d'àmplia formació i de madura cultura humanística.