Sortides professionals

Les principals sortides professionals d'un màster d'aquest tipus són la recerca universitària i la docència, tant a nivell universitari com d'educació secundària.
Un percentatge elevat del nostre alumnat, en matricular el Màster, imparteix ja docència en centres d’educació secundària, públics i concertats. La realització dels itineraris oferts –Filosofia i Humanitats- li proporciona una formació imprescindible per consolidar-se i progressar en la seva carrera docent.
També cal considerar l'interès que puguin tenir empreses, institucions o fundacions de diversos àmbits (culturals, educatives, de serveis socials, gestió del patrimoni cultural, relacions internacionals, etc.) en professionals altament qualificats, d'àmplia formació i de madura cultura humanística. 

En acabar el Màster, l’alumnat també té l’oportunitat, altament recomanada, d’accedir al nostre Programa de Doctorat “Humanisme i Transcendència”, el qual és impartit conjuntament amb la Universidad Pontificia Comillas.