Recursos

1. Biblioteca Pública Episcoal del Seminari de Barcelona. també biblioteca oficial de la Facultat de Filosofia de Catalunya, inclosa en la xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon LLull.  L'estudiant i podrà consultar bibliografia filosòfica i humanística, obres digitalitzades i un important paquet de revistes on line de filosofia, teologia i humanitats.
 
2. Biblioteca d'ellaços de recursos filosòfics i humanístics a la web. ofereix l'accés a pàgines web de referència en el camp de la filosofia i els estudis humanístics, així com publicacions on line, bases de dades, etc.
 
3. Sol·licitud de recursos bibliogràfics. L'alumnat del màster pot suggerir a la BEPB l'adquisició de material bibliografic del seu interès fent constar la seva condició d'estudiant del màster de recerca.
 
4. Servei de prèsctec interbibliotecari. Permet accedir a altres recursos bibliogràfics i documentals d'altres biblioteques.

5. L'alumnat pot accedir a materials (apunts, articles, etc.) al Campus Virtual al consultar el seu expedient acadèmic.
 
6. La Facultat de Filosofia  de Catalunya ha editat amb la Facultat de Teologia de Catalunya el Llibre d'estil per a la redacció d'escrits de filosofia i teologia que ofereix orientacions i normes per a la redacció de treballs d'investigació en els dos centres. L'alumnat en pot consultar la normativa bàsica via web.
 
7. L'alumnat del màster disposa de connexió wifi gratuïta en el recinte de la Facultat i la Biblioteca i d'una sala d'ordinadors també amb connexió a internet.