Recursos

1. Biblioteca Pública Episcoal del Seminari de Barcelona, també biblioteca oficial de la Facultat de Filosofia de Catalunya, inclosa en la xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon LLull.  L'estudiant i podrà consultar bibliografia filosòfica i humanística, obres digitalitzades i un important paquet de revistes on line de filosofia, teologia i humanitats.
2. Biblioteca d'enllaços de recursos filosòfics i humanístics a la web. ofereix l'accés a pàgines web de referència en el camp de la filosofia i els estudis humanístics, així com publicacions on line, bases de dades, etc.
3. Sol·licitud de recursos bibliogràfics. L'alumnat del màster pot suggerir a la BEPB l'adquisició de material bibliografic del seu interès fent constar la seva condició d'estudiant del màster de recerca.
4. Servei de prèsctec interbibliotecari. Permet accedir a altres recursos bibliogràfics i documentals d'altres biblioteques.
5. L'alumnat pot accedir a materials (apunts, articles, etc.) al Campus Virtual al consultar el seu expedient acadèmic.
6. La Facultat de Filosofia  de Catalunya ha editat amb la Facultat de Teologia de Catalunya el Llibre d'estil per a la redacció d'escrits de filosofia i teologia que ofereix orientacions i normes per a la redacció de treballs d'investigació en els dos centres. L'alumnat en pot consultar la normativa bàsica via web.
7. L'alumnat del màster disposa de connexió wifi gratuïta en el recinte de la Facultat i la Biblioteca i d'una sala d'ordinadors també amb connexió a internet.
 
Beques i ajuts
 Els estudiants de màster podran accedir a les següents beques i ajuts
 1.Ayuda de la matrícula de màster atorgada per la Facultat de Filosofia, als estudiants que justifiquin la petició amb raons personals objectives.
 2. Beques del programa de suport a la recerca a la Universitat Ramon Llull. Consisteixen en una contractació de mitja jornada durant sis mesos per realitzar tasques de suport de les activitats del Grup de recerca "filosofia i cultura", a la Facultat de Filosofia de la URL. Poden accedir estudiants amb un excel·lent currículum acadèmic amb l'aprovació del Comitè acadèmic de la Facultat.
 3. Beques de doctorat. Són beques-salari atorgades per la Generalitat de Catalunya (FI) o el Ministeri d'Educació (FPU) per a un període de 3 anys i per a la realització de la tesi doctoral. La poden sol·licitar els estudiants amb un excel·lent currículum acadèmic, vinculat a un grup d'investigació i amb l'aprovació del Comitè acadèmic de la Facultat. .
Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia