Premi final de Màster

Reglament:

1. Cada any, la Facultat de Filosofia de Catalunya  concedirà un premi de 1000 € al millor treball final de recerca presentat al llarg de tot l’any (Gener-desembre) pels estudiants del Màster de recerca en Filosofia i estudis humanístics. S’informarà als estudiants de màster sobre aquesta convocatòria en el marc de l’assignatura Mètodes d’Investigació i a la pàgina web de la Facultat. La concessió del premi es resoldrà durant el mes de gener següent. Perquè el premi es convoqui caldrà que s'hagin presentat durant el curs un mínim de 3 treballs que compleixin les condicions establertes en aquesta convocatòria.

2. Seran considerats com a participants en la convocatòria d’aquest premi els estudiants amb treballs que hagin estat prèviament qualificats amb un excel·lent pel corresponent tribunal avaluador dels treballs finals de recerca del màster. Perquè el premi pugui ser concedit caldrà que puguin participar en  una convocatòria un mínim de 2 treballs qualificats com a excel·lents. Quan en una convocatòria només hi participi un treball, quedarà relegat a la convocatòria de l'any següent.

3. El jurat que concedirà el treball el formaran:

  • El vicedegà de la Facultat de Filosofia.
  • El coordinador de recerca .
  • Un professor/a del màster de recerca.

4. Per a la concessió del premi es tindran en compte:

  • La qualitat científica del treball.
  • La qualitat lingüística del treball.
  • L’adaptació a les normes formals de presentació d’un treball filosòfic o humanístic.
  • Les qualificacions del conjunt de les assignatures del màster.

5. La Facultat de Filosofia expedirà una certificació de l’obtenció del premi a l’estudiant que l’hagi guanyat.

6. El guanyador del premi es compromet a lliurar a la secretaria de la Facultat un nou exemplar imprès i enquadernat del seu treball, destinat al fons documental de la Facultat,  i a elaborar total  o parcialment el seu treball en forma d’article (màx. 25 pp.)  per a la seva publicació a la revista LLetres de Filosofia  i humanitats o en altres publicacions de la Facultat de Filosofia. El pagament del premi s’efectuarà un cop hagi lliurat les còpies impresa i digital del treball i l’article a la secretaria de la Facultat .

 

 Any Estudiant Títol del treball 
2011 Luiz Carlos da Rochas "Realidade e Transcendentalidade. Estudo sobre o conceito deNaturphilosophie em F.W.J. Schelling"
2015 Oriol Feràndez Garcia "Poesia i no-res. La rèplica de Giacomo Leopardi a la romantització de la vida"