Matrícula

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i fins al 19 d'octubre 2020.

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

  • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Tres fotografies DNI.
  • Els certificats corresponents als estudis requerits per a l'admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes).
  • Titulat universitari.
  • Estudis superiors filosòfics oficials.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.