Accés

Per accedir als estudis de màster cal tenir els títols de llicenciat o graduat universitari de qualsevol especialitat. Els estudiants estrangers que acreditin estudis al seu país del nivell d'una llicenciatura en filosofia o humanitats no hauran de complir cap requisit addicional.

El nombre de places del màster és de 30 alumnes.

Tindran preferència els graduats en filosofia, teologia o en llicenciatures o graus de l'àrea d'humanitats (filologia, història o estudis d'art). 

La Facultat podrà orientar els alumnes que procedeixin de carreres no humanístiques perquè complementin la seva formació filosòfica o humanística amb un pla personalitzat de treball.

Els estudiants procedents d'una Diplomatura (180 ECTS) hauran de cursar els 60 crèdits que els falten per complir els 240 exigits per accedir al Màster de Recerca escollint, sota la guia d'un tutor algunes matèries fonamentals d'entre les assignatures de la llicenciatura/grau (Filosofia o Humanitats) corresponent a l'itinerari que vulguin seguir.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya