Pla d'estudis

Tronc comú

El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigótica (segles III-VIII) (10 ECTS)
L’art romànic català en el context europeu (segles IX-XII) (10 ECTS)
L’art gòtic a la Mediterrània occidental (segles XIII-XV) (10 ECTS)
El modernisme català i l’obra d’Antoni Gaudí (segles XIX-XX) (10 ECTS)

Tronc específic

Itinerari I. Història de l’Església

Metodologia de la investigació de l’ensenyament de la història (5 ECTS) 
Lectura de manuscrits i textos (Món antic i Edat Mitjana) (2,5 ECTS)
Lectura de textos (Edat Moderna i Edat Contemporània) (2,5 ECTS)
Història del monaquisme antic (2,5 ECTS)
Història de la vida religiosa i espiritual (medieval, moderna i contem- porània) (2,5 ECTS)
Història de Bizanci (5 ECTS)
Història de la Reforma protestant i catòlica. Segles XVI i XVII (2,5 ECTS)
L’evangelització d’Amèrica Llatina, Àfrica i Orient asiàtic (5 ECTS)
El jansenisme i la Il·lustració catòlica (2,5 ECTS)
El liberalisme i l’integrisme a Espanya (2,5 ECTS)
Les desamortitzacions de 1836 i 1856 a Espanya (2,5 ECTS)
La crisi modernista (2,5 ECTS)
El papat als segles XIX, XX i XXI (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari  II:  Arqueologia  i  Art  cristià​

La metodologia arqueològica. Treball de camp (5 ECTS)
Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (2,5 ECTS)
Museologia i museografia (2,5 ECTS)
Basíliques i baptisteris (5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Epigrafia cristiana (2,5 ECTS)   
Topografia clàssica i cristiana (2,5 ECTS) 
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS
Cementiris cristians antics (2,5 ECTS)
Litúrgia i art (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i en el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari  III: Patrimoni  de  l’Església​

Difusió i comunicació del patrimoni de l’Església: el marc legal vigent
(2,5 ECTS)
Dimensió econòmica i financera del patrimoni de l’Església (2,5 ECTS)
Museologia i museografia (5 ECTS)
La gestió i didàctica del patrimoni de l’Església (5 ECTS)
El patrimoni de l’Església i el turisme (2,5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Conservació i restauració del patrimoni (5 ECTS)
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS
Història de les reformes litúrgiques i conseqüències en el patrimoni
eclesiàstic (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i en el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)
Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia