Competències

Competències generals

CG1  Adquisició de bases metodològiques per a la investigació i l’ensenyament de la història, de la història de l’art i del patrimoni.
CG2  Coneixement de la importància de la interdisciplinarietat en l’estudi del cristianisme
CG3 Capacitat per adquirir habilitats bàsiques en els processos de comunicació i difusió.
CG4 Coneixement i capacitat per interpretar els principals episodis de la història del cristianisme i de l’Església, de l’art cristià i del seu patrimoni.
CG5 Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
CG6 Capacitat de sistematitzar i organitzar l’estudi de la matèria.

Competències específiques

Itinerari I. Història de l’Església

E-I11  Coneixement del concepte històric del desenvolupament de l’Església
E-I12  Coneixement de la importància de la conjunció de l’Imperi i de l’Església
E-I13 Sistematització de les diferents etapes del cristianisme i de la Història de l’Església
E-I14 Capacitat d’ubicar en el període històric corresponent els episodis i la documentació històrica.
E-I15 Capacitat de descriure i justificar les circumstàncies de la relació entre poder polític i Església al llarg de la història.
E-I16 Ponderar la fluïdesa de l’expansió del cristianisme al llarg de la història.
E-I17 Conèixer els ordes monàstics.
E-I18 Conèixer les principals heretgies durant els primers segles.
E-I19 Conèixer els principals concilis, de l’antiguitat i moderns.
E-I110 Conèixer l’evolució del papat al llarg de la història.
E-I111 Conèixer la dimensió geogràfica del cristianisme a través del temps

Itinerari II. Arqueologia i Art cristià

E-II1 Capacitat per conèixer i interpretar l’espai sagrat.
E-II2  Adquisició de fonaments bàsics sobre arquitectura sacra.
E-II3 Capacitat per interpretar l’evolució històrica de l’espai sagrat.
E-II4 Assimilació d’una tipologia de l’arquitectura paleocristiana.
E-II5 Capacitat de distinció entre estils i llenguatges arquitectònics.
E-II6 Aprofundiment en l’arquitectura monàstica.
E-II7 Coneixement del context històric del gòtic.
E-II8 Assimilació del llenguatge i la dimensió simbòlica del gòtic.
E-II9 Coneixement de l’evolució de l’arquitectura cristiana: de l’expansió del barroc als revivals.
E-II10 Coneixement i interpretació de l’arquitectura sacra de Gaudí.

Itinerari III. Patrimoni de l’Església

E-III1 Coneixement específic sobre el marc legal que afecta el patrimoni eclesiàstic.
E-III2  Coneixement específic sobre la dimensió econòmica i financera del patrimoni.
E-III3 Assimilació dels instruments necessaris per a la posada en valor del patrimoni.
E-III4 Coneixement específic de museografia i museologia.
E-III5 Coneixement aprofundit d’iconografia i simbologia religiosa, i d’altres matèries imprescindibles per a la interpretació del patrimoni cultural eclesiàstic (hagiografia, litúrgia).
E-III6 Utilització dels instruments per a l’aplicació en un projecte de difusió patrimonial.
E-III7 Utilització dels instruments adquirits per a l’aplicació en un projecte de gestió patrimonial.
E-III8 Coneixement de les pautes imprescindibles per a la conservació i restauració de llibres i documents.
E-III9 Coneixement específic per a la interpretació cultural del patrimoni artístic i bibliogràfic.
E-III10  Coneixement específic d’arxivística i d’altres arts auxiliars per a la classificació i inventari de documentació antiga.