Reconeixement i adaptació d'estudis

En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra facultat o centre superior d'educació, se'n podrà demanar el reconeixement.

Caldrà presentar:

  • Instància a la comissió acadèmica sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures aprovades.