Professorat

PROFESSORAT

Els professors del Grau són:

Professor/a

Càrrec

E-mail

CV

Dr. Jaume Aymar i Ragolta

Professor Titular

jaumeaymar@gmail.com

CV

Dr. Ignasi Boada Sanmartín

Professor Titular

ignasibs@blanquerna.edu

CV

Dr. Antoni Bosch-Veciana

Professor Invitat

abosch12@xtec.cat

CV

Dr. Joan Cabó Rodríguez

Professor Associat

jcabo@filosofia.url.edu

CV

Dra. Sílvia Coll-Vinent Puig

Professor Titular

scollvinent@filosofia.url.edu

CV

Dr. Miquel Ramón Fuentes

Professor Associat

mramon@filosofia.url.edu

CV

Dr. Ignasi Fuster Camp

Professor Associat

ifuster@filosofia.url.edu

CV

Dr. Joan Garcia del Muro

Professor Associat

jgarci23@xtec.cat

CV

Dr. Carles Llinàs Puente

Catedràtic de Universitat

cllinas@filosofia.url.edu

CV

Dr. Joan Martínez Porcell

Catedràtic de Universitat

joanmartinezporcell@gmail.com

CV

Dr. Francesc Josep Núñez

Professor Associat

fnunez@uoc.edu

CV

Dr. Armando Pego Puigbó

Catedràtic de Universitat

apego@filosofia.url.edu

CV

Dr. Carlos Pérez Testor

Catedràtic de Universitat

cperez@filosofia.url.edu

CV

Dr. Ignasi Roviró Alemany

Catedràtic de Universitat

iroviro@filosofia.url.edu

CV

Dr. Francesc Torralba Rossselló

Catedràtic de Universitat

francesctr@blanquerna.url.edu

CV

Dr. Joan Albert Vicens Folgueira

Professor Titular

joanalbert.vicens@gmail.com

CV

Coordinador del Grau:  Dr. Ignasi Fuster Camp