Pla d'estudis

Descripció general

El curs complet dels seus estudis consta de 260 cr. ECTS (4 cursos acadèmics de 60 cr. ECTS):

 • El primer cicle comprèn vuit semestres 260 cr. ECTS. En el primer i segon curs es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.  En el tercer i quart curs  allò que hom ha après en el primer  i segon ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic. L'obtenció del grau en Filosofia superats el nombre de crèdits exigits.
 • GRAU EN FILOSOFIA El Projecte universitari «Bolonya»

  L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu..
  La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:

 • Pla d’Estudis i Programes Grau en Filosofia (Títol de Grau en Filosofia-URL)


  Primer curs 

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.

  211011  Introducció a la Filosofia i Metodologia (3 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211221 Història de la Filosofia antiga i medieval (10 ECTS) - Profs. Antoni Bosch-Veciana i Joan García del Muro
  211171 Història de la Filosofia moderna (6 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
  211181 Antropologia filosòfica (6 ECTS) - Prof. Ignasi Fuster 
  211061 Psicologia (3 ECTS) - Prof. Carlos Pérez Testor
  211091 Fenomenologia de la religió (3 ECTS) - Prof. Joan Cabó
  211231 Teoria del coneixement (8 ECTS) – Profs. Miquel Ramón Fuentes i Carles Llinàs
  211211 Llatí I (6 ECTS) - Prof. Armando J. Pego 
  211121 Grec I (3 ECTS) – Prof. Marcos Aceituno

  Màteries complementàries opcionals:​

  212T01  Introducció al món i al pensament bíblics: A.T. (6 ECTS) – Prof. Joan-Ramón Marín
  212T02 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia: Teologia fonamental I (6 ECTS) – Prof. Xavier Morlans
  212012 Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212017 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton. La Ficció” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212027 Curs opcional I: “Lectura literàrio-filosòfica d'El Convit" (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  212030 Curs opcional I: “Auschwitz i la raó" (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  212014 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories de la història” (3 ECTS) – Prof. Armando Pego

  212029

  Curs opcional III: “Art i estètica avui" (3 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 12 ECTS

  Segon curs

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat - l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu. L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.

  211222 Ontologia i Metafísica  (9 ECTS) - Profs. Joan Martínez Porcell
  211232 Ètica (8 ECTS) - Profs. Joan Garcia del Muro i Ignasi Boada 
  211052 Filosofia de la natura (3 ECTS) - Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211182 Història de la Filosofia contemporània (6 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
  211192 Lògica I (6 ECTS) - Prof. Carles Llinàs
  211092 Lectura de textos (3 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell 
  211102 Sociologia (3 ECTS) - Prof. Francesc Josep Núñez
  211212 Llatí II (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  211122 Grec II (3 ECTS) - Prof. Marcos Aceituno 

  Matèries complementàries opcionals:

  212T03  Introducció al món i al pensament bíblics II: N.T. (6 ECTS.) Prof. Antoni Pérrez de Mendiguren
  212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església (3 ECTS) - Prof. Daniel Palau
  212012 Lectura de textos (op): “L’anima d’Europa: Homer. L’Odissea” (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual
  212017 Lectura de textos (op): “G.K. Chesterton. La ficció” (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  212030 Curs opcional I: “Auschwitz i la raó" (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  212028 Curs opcional II: “Introducció a la filosofia d'Emmanuel Levinas” (3 ECTS) – Prof. Joan Cabó
  222014 Curs opcional II: “Teories de la ficció, teories de la història” (3 ECTS) – Prof. Armando J. Pego
  212029 Curs opcional III: “Art i estètica avui” (3 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró

  De les matèries complementàries opcionals s’han de cursar 16 ECTS.

  Tercer curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.

  211013  Lògica II (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211023 Història de la Filosofia catalana (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211033 Filosofia de la religió (5 ECTS) – Prof. Joan Cabó
  211043 Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211053 Filosofia i Bioètica (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211063 Estètica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Roviró
  211073 Corrents actuals de la filosofia (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs
  211083 Qüestions aprofundides de Metafísica (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  211093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement (5 ECTS) Prof. Joan Martínez Porcell
  211103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura (5 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  211113 Qüestions aprofundides d’Antropologia filosòfica (5 ECTS) – Prof. Ignasi Fuster
  211123 Qüestions aprofundides de Filosofia moral (5 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro
  211153 Idioma modern I: Anglès I (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent
  211163 Idioma modern moderna II: Anglès II (2 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent

  Quart curs

  221094 Filosofia social i política (5 ECTS) – Prof. Carles Llinàs 
  221104 Filosofia de la història (3 ECTS) – Prof. Jaume Aymar 
  221064 Filosofies de l’Orient (5 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  221054 Història i Filosofia de l’Art (6 ECTS) – Profs. Jaume Aymar i Ignasi Roviró
  221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència (3 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  221134 Idioma modern III: Anglès III (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent 
  221144 Idioma modern IV: Anglès IV (3 ECTS) – Prof. Sílvia Coll-Vinent 
  221124 Treball fi de Grau (6 ECTS)

  Matèries complementàries opcionals:

  222401  Comentari d’autors: Filosofia antiga (3 ECTS) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
  222402 Comentari d’autors: Filosofia medieval (3 ECTS) – Prof. Joan García del Muro
  222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna (3 ECTS) – Prof. Joan Albert Vicens
  222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporànea (3 ECTS) – Prof. Francesc Torralba
  222405 Filosofia de la Cultura (4 ECTS) – Prof. Joan Garcia del Muro 
  222406 Curs monogràfic de filosofia actual (5 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  222407 Psicologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Vicent Igual 
  222408 Sociologia de la religió (3 ECTS) – Prof. Francesc J. Núñez 
  222409 Estatut i mètodes de la filosofia (3 ECTS) – Prof. Joan Martínez Porcell
  222410 Qüest. Aprofundides de Bioètica (5 ECTS) – Prof. Miquel Ramón Fuentes
  222411 Qüest. Aprofundides  de  Filosofia  del  llenguatge (3 ECTS) – Profs. Carles Llinàs i Armando J. Pego
  222412 Teoria i Crítica literària  (4 ECTS) – Prof. Sílvia Coll- Vinent 

  De les Màteries complementàries opcionals s’han de cursar 26 ECTS

  3333

  Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
  Formació básica(FB) 65
  Obligatòries(OB) 115
  Optatives(OP) 54
  Treball final de grau (TFG) 6
     
  Total 240
  Curs Codi Assignatura ECTS Caràcter Semestre/s Guia docent
  Primer Curs 211011 Introducció a la Filosofía 3 OB Primer programa
    211221 Història de la Filosofia antiga i mediaval 10 FB Primer i segon programa
    211171 Història de la filosofia moderna 6 FB Primer i segon programa
    211181 Antropologia filosòfica 6 FB Primer i segon programa
    211091 Fenomenologia de la religió 3 OB Primer programa
    211231 Teoria del coneixement 8 FB Primer i segon programa
    211061 Psicologia 3 OB Segon programa
    211211 Llatí I 6 FB Primer i segon programa
    211121 Grac I 3 OB primer i segon programa
    212012 Lectura de texto(op) 3 OP segon programa
    212018 Optativa I (Curs opcional I) 3 OP Primer programa
    212024 Optativa II (Curs opcional II) 3 OP Primer programa
    212018 Optativa III (Curs opcional III) 3 OP Primer i segon programa
    212T01 Introducció al món i al pensament bíblics: A.T 6 OP Primer programa
    212T02 Qüestions frontereres entre Filosofía i Teología: Teologia fonamental I 6 OP Segon programa
  Segon Curs 211222 Ontologia i Metafisica 9 FB Tercer i quart programa
    211232 Ètica 8 FB Tercer i quart programa
    211192 Lògica I 6 FB Quart programa
    211182 Història de la Filosofia contemporània 6 FB Tercer i quart programa
    211052 Filosofia de la natura 3 OB Tercer programa
    211092 Lectura de textos 3 OB Quart programa
    211102 Sociologia 3 OB Tercer programa
    211212 Llatí II 3 OB Tercer i quart programa
    211122 Grec II 3 OB Tercer i quart programa
    212012 Lectura de textos (op) 3 OP Quart programa
    212028 Optativa I (Curs opcional I) 3 OP Tercer programa
    212014 Optativa II(Curs opcional II) 3 OP Tercer programa
    212029 Optativa III (Curs opcional III) 3 OP Tercer i quart programa
    212T03 Introducció al món i al pensament bíblics: N.T. 6 OP Tercer programa
    212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església . 3 OP Tercer programa
  Tercer Curs 221013 Lògica II 5 OB Sisè programa
    221023 Història de la Filosofia catalana 5 OB Cinquè programa
    221033 Filosofia de la religió 5 OB Sisè programa
    221043 Filosofia de la ciència 3 OB Cinqué programa
    221053 Filosofia i Bioètica 3 OB Sisè programa
    221063 Estètica 5 OB Ciquè i sisè programa
    221073 Corrent actuals de Filosofia 5 OB Sisè programa
    221083 Qüestions aprofundides de metafísica 5 OB Ciquè programa
    221093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement 5 OB Ciquè programa
    221103 Qüestions aprofundides de Filosofia de la natura 5 OB Ciquè programa
    221113 Qüestions aprofundides d'Antropologia filosòfica 5 OB Sisè programa
    221123 Qüestions aprofundides de FIlosofia moral 5 OB Sisè programa
    221153 Idioma modern I 2 OB Cinquè programa
    221163 Idioma modern II 2 OB Sisè programa
  Quart Curs 221094 Filosofia social i política 5 OB Setè programa
    221104 Filosofia de la Història 3 OB Setè programa
    221064 Filosofies de l'Orient 5 OB Vuitè programa
    221054 Història i Filosofia de l'Art 6 OB Setè programa
    221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la Ciència 3 OB Setè programa
    221134 Idioma modern III 3 OB Setè programa
    221144 Idioma modern IV 3 OB Vuitè programa
    221124 Treball fi de Grau 6 OB   programa
               
  Optatives Quart  222401 Comentari d’autors: Filsofia antiga 3 OP Setè programa
    222402 Comentari d’autors: Filosofia medieval 3 OP Setè programa
    222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna 3 OP Setè i vuitè programa
    222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporànea 3 OP Vuitè programa
    222405 Filosofia i Cultura 4 OP Setè i vuitè programa
    222406 Curs monogràfic de filosofia actual 5 OP Setè programa
    222407 Psicologia de la religió 3 OP Vuitè programa
    222408 Sociologia de la religió 3 OP Vuitè programa
    222409 Estatut i mètodes de la filosofia 3 OP Vuitè programa
    222410 Qüest. Aprofundides de Bioètica 5 OP Vuitè programa
    222411 Qüest. Aprofundides de Filosofia del llenguatge 3 OP Vuitè programa
    222412 Teoria i Crítica literària 4 OP Vuitè programa

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya

Background Image

JORNADA PORTES OBERTES (DATA PER CONCRETAR EN EL MES DE JUNY)

Grau Filosofia, Política i Economia

Més informació