Matrícula

Admissió

El termini per formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i fins al 19 d'octubre 2020.

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
 • Tres fotografies DNI.
 • Els certificats corresponents als estudis requerits per a l'admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes).
 • Des de COU: Qualsevol opció + PAAU
 • Des de Batxillerat: Qualsevol opció + PAAU
 • Titulat universitari
 • Titulats de Cicles Formatius de grau Superior, FP2 (segon cicle)

Altres: 

 • Proves d’accés per a més grans de 25 anys
 • Proves d’accés per a més grans de 40 anys
 • Proves d’accés per a més grans de 45 anys
 • Estudis superiors filosòfics oficials

Reconeixement d'estudis cursats en altres centres

En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l'alumne podrà demanar-ne el reconeixement. Caldrà presentar:

 • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
 • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
 • Els programes de les assignatures cursades.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya