Sortides professionals

Perfil professional i inserció laboral
El nou grau facilita l’adquisició d’habilitats útils per al desenvolupament de diferents carreres i activitats professionals com ara:

Assessor i consultor sociopolític. 
-Exerceix funcions d'assessorament i assistència tècnica a les administracions públiques i institucions polítiques; a les organitzacions polítiques de representació d'interessos i no governamentals; així com al sector privat en les seves relacions amb el sector públic.
 -Possibilita l'assessoria en diverses àrees ja sigui formant part de Comitès d'Ètica investigadora, Comitès d'Ètica hospitalària, Comissions d'Ètica o d'Institucions polítiques (conselleries, ministeris, etc.) i socials (empreses), gabinets de recursos humans en empreses, participant en processos de mediació intercultural, comitès de bioètica, ja sigui responent a les consultes d'aquestes institucions o de particulars.
-Desenvolupa funcions d'assessorament i assistència tècnica en matèria de polítiques nacionals i internacionals a responsables públics i polítics d'institucions nacionals i internacionals, organitzacions del Tercer Sector i empreses amb projecció internacional. Planifica, desenvolupa, coordina i avalua projectes de cooperació i desenvolupament en altres països. Realitza funcions d'observador internacional en processos de pau i de democratització. Mitjana en la gestió de crisi i en la resolució de conflictes.

Analista sociopolític. 
- Analitza i interpreta la realitat política, econòmica i social. Analitza les opinions, els valors i les actituds dels ciutadans així com les posicions i les dinàmiques dels diferents actors polítics. Analitza resultats electorals, així com tendències econòmiques. Defineix escenaris polítics, avalua objectius, dissenya estratègies polítiques, socials i campanyes electorals d'organitzacions polítiques, socials i institucionals. Supervisa i prova la qualitat i fiabilitat dels indicadors sociopolítics per a la presa de decisions.

Gestor d’organitzacions públiques i privades.
- Desenvolupa tasques de direcció, planificació i gestió que garanteixin els objectius i fins d'organitzacions i / o ens instrumentals, així com tasques de comunicació i transmissió entre el nivell directiu i l'operatiu. Facilita les relacions interinstitucionals, interadministratives, amb els mitjans de comunicació i els agents socials. El seu àmbit d'actuació el constitueixen els organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques, fundacions públiques i tercer sector. El nivell territorial d'actuació és: internacional, estatal, autonòmic i local.

Política
Periodisme
Indústria
Educació
Direcció d’empreses
Consultoria i relacions públiques
Serveis diplomàtics
Governs autonòmics i locals
Organismes internacionals