Pla d'estudis

 

Grau de Filosofia, Política i Economia

(UPCO, UD, URL)

 

 

 

 

Primer Semestre

ECTS

 

Segon Semestre

ECTS

 

PRIMER CURS

 

 

PRIMER CURS

 

 

Fonaments de Ciència Política

6

Presencial Programa

Principis d’Economia Política

6

On-line Comillas

Sistema Constitucional

6

Presencial Programa

Introducció a les Relacions Internacionals

6

On-line Comillas

Fonaments de Sociologia

6

Presencial Programa

Mètodes d’Investigació i Anàlisi de Dades

6

On-line Comillas

Coneixement i Veritat             

6

Presencial Programa

Antropologia

6

Presencial / Programa

La Filosofia a la Antiguitat Occidental: Grècia i Roma

6

Presencial Programa

La Filosofia a l’Edat Mitjana

6

Presencial Programa

SEGON CURS

 

 

SEGON CURS

 

 

La Filosofia a la Modernitat: Renaixement i Il·lustració

6

Presencial

La Filosofia a la Modernitat: Idealisme i Dialèctica

6

Presencial

Fet Religiós i Pensament Social Cristià

6

Presencial

Teoria del Llenguatge i de l’Argumentació

6

Presencial

Història del Pensament Econòmic

6

On-line  Deusto

Macroeconomia

6

On-line Deusto

Filosofia Moral

6

Presencial

Història de les Idees i les Formes Polítiques

6

Presencial

Microeconomia

6

On-line Deusto

Sociologia Política

6

Presencial

TERCER CURS

 

 

TERCER CURS

 

 

Corrents de Filosofia Contemporània

6

Presencial

Teories Crítiques Contemporànies

6

Presencial

Filosofia Política i Social

6

Presencial

Globalització i Tradicions Culturals

6

Presencial

Anàlisi en Política Internacional

6

On-line Comillas

Anàlisi de la Realitat Social

6

On-line Comillas

Economia Espanyola i Mundial

6

On-line Comillas

Teories de la Justícia

6

Presencial

Política, Informació i Comunicació

6

Presencial

Economia Internacional

6

On-line Comillas

 

 

Grau de Filosofia, Política i Economia

(UPCO, UD, URL)

 

 

 

 

Itinerari formatiu en filosofia

 

 

Itinerari formatiu en filosofia

 

 

Primer Semestre

ECTS

 

Segon Semestre

ECTS

 

QUART CURS

 

 

QUART CURS

 

 

Seminari d’actualitat filosòfica (obligatòria)

6

Presencial

Ètica civil i professional  (obligatòria)

6

Presencial

Teodicea (optativa)

6

Presencial

Treball fi de grau (obligatòria)

6

Presencial

Metafísica (optativa)

6

Presencial

Filosofia de la religió (optativa)

6

Presencial

Estètica (optativa)

6

Presencial

Literatura i Pensament (optativa)

6

Presencial

Filosofia de la ciència (optativa)

6

Presencial

Història de l’Església (optativa)

6

Presencial

Filosofia de la naturalesa (optativa)

6

Presencial

Grec (optativa)

6

Presencial

Llatí I (optativa)

6

Presencial

 

 

 

 

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya
 

Background Image

Grau Filosofia, Política i Economia

Grau en Filosofia, Política i Economia