Matrícula

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 10 de juliol i finalitzarà el  21 de setembre, el mes d’agost la Facultat romandrà tancada.
A partir del 22 de setembre ningú no serà admès, si no és per causa greu i amb especial dispensa, després de presentar la petició, avalada i per escrit.

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:
El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
Tres fotografies DNI.
Els certificats corresponents als estudis requerits per a l'admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes).
Des de COU: Qualsevol opció + PAU
Des de Batxillerat: PAU
Titulat universitari.
​Estudis superiors oficials.

Proves d’admissió.
Redacció d’un escrit exposant els motius i interès per al Grau.
Test d’aptituds. Raonament verbal, abstracte i numèric.
Prova d’anglès (no computa amb la nota per a l’admissió).

· Comunicació i matrícula. L’admissió al grau et serà comunicada per escrit. Una vegada admès, hauràs de formalitzar la matrícula a la Secretaria General en els terminis establerts.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia