Presentacio i objectius

 

La Facultat de Filosofia (URL) i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) veient aquesta necessitat oferim aquesta nova eina per poder-hi donar una resposta a aquesta necessitat: aquest curs d’EXPERT UNIVERSITARI EN ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DE MALALTIA. Aquesta nova eina pretén donar formació útil que permeti intervenir en aquestes situacions, aprofundint en els coneixements imprescindibles per fer aquest acompanyament.

Els objectius que es pretenen són:
Capacitar als Agents de Pastoral de la Salut per a desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica.
Proporcionar als Agents de Pastoral les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés de la malaltia.
Respondre a omplir la mancança que hi ha de formació en Pastoral de la salut en els diversos àmbits de l’Església.

Aquesta nova possibilitat formativa que s’ofereix pretén obrir nous horitzons en el desig de preparar als agents de pastoral de la salut en la seva tasca d’acompanyar i fer palesa la Bona Nova de l’Evangeli dins d’aquest “Hospital de Campanya” que és l’Església, d’una manera més eficaç en el nostre món d’avui.
Objectius generals
Que els alumnes obtinguin les competències necessàries (coneixements, actituds, habilitats i aptituds) per assumir llocs de treballs ons s'acompanyi a persones i familiars a afrontar un dels moments més durs d'aquesta vida: el procés del dol esdevingut per una mort propera.
Capacitar als alumnes per a desenvolupar una acció pastoral fonametada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica.
Proporcionar als alumnes les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l'acció pastoral d'acompanyament en el procés de la malaltia.

 • La Facultat de Filosofia (URL) i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) veient aquesta necessitat oferim aquesta nova eina per poder-hi donar una resposta a aquesta necessitat: aquest curs d’EXPERT UNIVERSITARI EN ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DE MALALTIA. Aquesta nova eina pretén donar formació útil que permeti intervenir en aquestes situacions, aprofundint en els coneixements imprescindibles per fer aquest acompanyament.

  Els objectius que es pretenen són:
  Capacitar als Agents de Pastoral de la Salut per a desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica.
  Proporcionar als Agents de Pastoral les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés de la malaltia.
  Respondre a omplir la mancança que hi ha de formació en Pastoral de la salut en els diversos àmbits de l’Església.

  Aquesta nova possibilitat formativa que s’ofereix pretén obrir nous horitzons en el desig de preparar als agents de pastoral de la salut en la seva tasca d’acompanyar i fer palesa la Bona Nova de l’Evangeli dins d’aquest “Hospital de Campanya” que és l’Església, d’una manera més eficaç en el nostre món d’avui.
  Objectius generals
  Que els alumnes obtinguin les competències necessàries (coneixements, actituds, habilitats i aptituds) per assumir llocs de treballs ons s'acompanyi a persones i familiars a afrontar un dels moments més durs d'aquesta vida: el procés del dol esdevingut per una mort propera.
  Capacitar als alumnes per a desenvolupar una acció pastoral fonametada en una sòlida formació filosofico-humanista i teològica.
  Proporcionar als alumnes les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l'acció pastoral d'acompanyament en el procés de la malaltia.

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia