Matrícula

Admissió

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 17 de desembre i finalitzarà el 11 de febrer.
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:
El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).

  • Fotocòpia del DNI
  • Tres fotografies carnet.
  • Títol universitari.