Competències

L'objectiu del diploma és formar especialistes en la gestió i la difusió del patrimoni cultural eclesiàstic, i oferir els instruments necessaris per a la intervenció professionalitzadora en aquest camp. 

Competències transversals

 • Adquirir habilitats bàsiques en els processos de comunicació i difusió.
 • Adquirir capacitat d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit del patrimoni.
 • Resoldre problemes i conflictes.
 • Adquirir habilitats en la cerca d'informació.
 • Adquirir habilitats en l'ús de noves tecnologies aplicades al patrimoni.
 • Adquirir capacitat d'anàlisi i de síntesi aplicada al desenvolupament de projectes.
 • Aprendre a treballar en equip.

Competències específiques 

 • Adquirir un coneixement específic sobre el marc legal que afecta el patrimoni eclesiàstic.
 • Adquirir un coneixement específic sobre iconografia, arqueologia cristiana i simbologia religiosa.
 • Adquirir un coneixement específic sobre els instruments necessaris per a la posada en valor del patrimoni cultural.
 • Adquirir competència per resoldre casos pràctics del marc legal que regula el patrimoni cultural.
 • Aprendre a utilitzar eines de gestió per al desenvolupament de projectes.
 • Adquirir instruments vàlids per a la gestió i la difusió del patrimoni cultural.
 •  

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia