Matrícula i Taxes


Informació i inscripcions  Matrícula oberta des del 10 de juliol fins al 16 d'octubre de 2017

Taxes matrícula:

Assignatura de 3 ECTS    165,00 € (semestral)

Assignatura de 5 ECTS    200,00 € (semestral)

Assignatura de 7,5 ECTS       250,00 €

Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 

Sra. Gemma Galduf

Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00

Dijous i divendres: 11.00 a 13.00

Diputació, 231. 08007 Barcelona

Tel. 934534338   Fax. 934530957

facultat@filosofia.url.edu

http://filosofia.url.edu

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.