Matrícula i Taxes


Informació i inscripcions  Matrícula oberta des del 6 de juliol i fins al 19 d'octubre 2020.

Taxes matrícula:

Assignatura de 3 ECTS    165,00 € (semestral). Horari matí.

Assignatura de 5 ECTS     275,00 € (anual). Horari matí.

Assignatura de 6 ECTS     330,00 € (anual). Horari matí.

Assignatura de 5 ECTS    200,00 € (semestral). Horari tarda.

Documentació:

Fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.