Reconeixement i adaptació d’estudis

En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l'alumne podrà demanar-ne el reconeixement.

Caldrà presentar:

  • Instància a la Comissió Acadèmica sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per   assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.